Produkty

– ROZCIEŃCZALNIK POLIURETANOWY SERIA 900
– ROZCIEŃCZALNIK NITROCELULOZOWY SERIA 300
– ROZCIEŃCZALNIK AKRYLOWY SERIA 400
– ROZCIEŃCZALNIK KSYLENOWY SERIA 71
– ACETON TECHNICZNY 99,9 %
– ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY SERIA 700
– SPECJALISTYCZNE ROZCIEŃCZALNIKI PRZEMYSŁOWE SERIA 500
– ROZCIEŃCZALNIKI DO MYCIA PRZEMYSŁOWEGO SERIA 200
– ROZCIEŃCZALNIKI NA INDYWIDUALNE RECEPTURY KLIENTÓW

Create A product first!

Create a product first please!